Maschinen............Katalog 1875..............Katalog 1909.................